Doradztwo personalne Agencji Pracy Tymczasowej PRACOWNIK

Dzięki tej usłudze Państwa Firma zyskuje kadrę o wymaganych kwalifikacjach, której kompetencje oraz profil osobowościowy umożliwiają efektywne realizowanie powierzanych zadań oraz sprawną adaptację w zastanych uwarunkowaniach organizacyjnych. Dla wielu przedsiębiorstw jest to doskonałe rozwiązanie, pozwalające pominąć czasochłonny proces rekrutacji i selekcji.

Do etapów prowadzonej przez Centrum Personelu Czasowego rekrutacji w ramach tej usługi należą:

  • publikacja ogłoszeń w prasie i Internecie,
  • weryfikacja napływających aplikacji,
  • rozmowy rekrutacyjne z wstępnie wyłonionymi kandydatami,
  • przedstawienie wyselekcjonowanych kandydatów Klientowi w celu ostatecznego wyłonienia osoby optymalnie spełniającej pokładane oczekiwania.

Dzięki tej usłudze najczęściej zatrudniani są wykwalifikowani pracownicy na wszelkich stanowiskach.

Czas realizacji to okres 3 – 4 tygodni.