Kadry i płace

Każdy pracodawca zdaje sobie sprawę z ciążącej na nim odpowiedzialności. Dlatego celem PRACOWNIKA jest maksymalne wyręczenie Klienta w realizacji zadań wymagających gruntownej znajomości skomplikowanych i nie zawsze jasnych przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatkowych.

Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do pracodawców zatrudniających od 20 do 500 pracowników, dla których powierzenie prowadzenia spraw pracowniczych firmie zewnętrznej jest rozwiązaniem tańszym i gwarantującym wyższą efektywność.

Elementy zarządzania i obsługi administracyjnej personelu Pracownik własny firmy Outsourcing
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej Pełne Pełne
Prowadzenie dokumentacji płacowej Pełne Pełne
Przygotowanie deklaracji Pełne Pełne
Reprezentacja przed organem kontrolnym Częściowa lub brak Pełna (wymaga pełnomocnictwa)
Sprawozdawczość i analityka Częściowa Pełna
Tworzenie i bieżąca weryfikacja regulaminów i innych aktów wewnętrznych Częściowa Pełna
Problemy wynikające z absencji chorobowej, urlopowej i innej osób wykonujących zadania Ponoszenie kosztów w 100% Brak
Odpowiedzialność za sporządzane dokumenty W granicach kodeksu pracy Pełna, majątkiem FIRMY

Oferta PRACOWNIKA skierowana jest do wszystkich pracodawców, którzy mają świadomość, że obsługa kadr i płac musi być prowadzona starannie, zgodnie z przepisami prawa i z zachowaniem wymaganych terminów, a jednocześnie nie chcą angażować więcej czasu i środków niż jest to konieczne.