Leasing pracowniczy

Leasing pracowniczy to oddelegowanie pracowników bądź zleceniobiorców PRACOWNIKA w celu wykonania zleconego zadania, pracy przez naszego Klienta.
Zapotrzebowanie na leasing pracowniczy jest spowodowane stale rosnącymi kosztami zatrudnienia pracowników, związanymi z ich uposażeniem oraz zorganizowaniem stanowisk pracy, dlatego też forma zatrudnienia poprzez leasing staje się coraz bardziej popularniejsza.

Leasing pracowniczy stanowi skuteczne rozwiązanie w sytuacji, kiedy zależy Państwu na szybkim wzmocnieniu państwa pracowników przez personel pomocniczy. Pracownicy PRACOWNIK, profesjonalnie obsłużą stanowiska magazynowe, szwalnicze, produkcyjne i na wielu innych stanowiskach według zapotrzebowania Klienta.
PRACOWNIK przejmuje zobowiązania związane z zatrudnieniem i administrowaniem pracowników. Klient naszej firmy pozbywa się dokumentacji personalnej, dodatkowych rozliczeń ZUS i urzędem skarbowym.
Zapewniamy również solidne rekrutacje, selekcje i szkolenia. Personel może zostać wynajęty do realizacji określonych zadań na miesiąc, dzień czy nawet kilka godzin. Do Klienta oddelegowujemy grupy pracowników wraz z koordynatorem do pracy we wskazane miejsce.

W krótkim czasie dostarczamy każdą ilość pracowników, zapewniamy wysoką jakość usług poprzez całodobową koordynację zamówień. Ponieważ klient nie podpisuje z pracownikami umów o pracę, nie ma wobec nich żadnych zobowiązań prawnych. Ze względu na zdobyte doświadczenie i szerokie kontakty na przestrzeni pięciu lat firma nasza doskonale poznała problemy, które napotykają wszystkie przedsiębiorstwa działające na naszym rynku.

Leasing pracowniczy jest doskonałym rozwiązaniem na uzyskanie oszczędności personalnych.