Partner zewnętrzny Outsourcing – gwarancja sukcesu

Outsourcing

Wiele firm wycofuje się z obszarów działalności związanych z wysokimi kosztami osobowymi na rzecz realizacji swoich celów strategicznych.

Nie oznacza to jednak konieczności rezygnacji z tych usług, istnieje bowiem możliwość przeniesienia jej na zewnętrznych usługodawców, którzy zrobią to szybciej, lepiej i taniej. Takim partnerem zewnętrznym dla Państwa może być właśnie firma PRACOWNIK. Poprzez swój profesjonalizm możemy stać się gwarantem sukcesu Państwa przedsiębiorstwa.

Outsourcing wywodzi się od dwóch słów angielskich: outside -zewnętrzny i recourse – zasoby, zapasy, środki.

Outsourcing oznacza przekazanie funkcji wykonywanej dotychczas przez pracowników danego przedsiębiorstwa firmie zewnętrznej czyli tzw. usługodawcy, niezwiązanemu bezpośrednio z naszą firmą, ale specjalizujący się w konkretnie określonej dziedzinie.

Firma PRACOWNIK przejmuje za Państwa wszelkie obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika: Przeprowadzamy rekrutację, angażujemy swój dział kadr w selekcje aplikacji kandydatów do pracy, przeprowadzamy rozmowy kwalifikacyjne. Dbamy o wszelkie negocjacje cenowe dotyczące wysokości wynagrodzenia oraz pilnowanie terminów wpłat i przekazywanie pieniędzy na rachunek bankowy pracownika. Odprowadzamy składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy. Koszt badań lekarskich zostaje po naszej stronie. Prowadzimy akta osobowe i przechowujemy dokumentację pracowniczą. Do nas należy ustalanie urlopu wypoczynkowego oraz wypłacanie wynagrodzenia urlopowego lub ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Sporządzamy i wydajemy świadectwa pracy.

Zastosowanie outsourcingu

Outsourcing może mieć zastosowanie w następujących dziedzinach:

 • usługi księgowe,
 • usługi finansowo analityczne,
 • usługi internetowe,
 • zarządzanie projektami w zakresie controllingu,
 • zarządzania jakością,
 • zarządzanie projektami w zakresie restrukturyzacji lub reorganizacji,
 • zarządzanie projektami w zakresie informacji zarządczej,
 • zarządzanie personelem,
 • zarządzanie dokumentami,
 • administracja,
 • kompleksowe usługi informatyczne,
 • usługi szkoleniowe,
 • usługi transportowe,
 • usługi ochrony mienia,
 • usługi marketingowe – call center.