RODO – Rekrutacja

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRACOWNIK Agencja Pracy Tymczasowej Edyta Malczyk z siedzibą w Ozorkowie przy ulicy Listopadowej 9a.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 22¹ § 4 kodeksu pracy, art. 36 ust. 2 o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 74 ust. 1 ustawy zdrowotnej – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz jest ono niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora, pracownicy Działu Kadr i Płac Administratora, podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji nie dłużej jak przez okres 1 roku od dnia wrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji. Po upływie tego czasu usunięte zostaną dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu prawa, dane będą przechowywane w terminach wskazanych w przepisie, na podstawie którego dokonano zgody przed jej cofnięciem; może to Pan/Pani zrobić pod adresem mailowym : agencja@pracownik.net.
  • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do przystąpienia do procesu rekrutacji.
Wyślij CV